หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
สาธารณูปโภค
 
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งอ้ายโห้ ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุม ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 
การสื่อสารในตำบล
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True
 
การประปาในตำบล
 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
รับผิดชอบ และดำเนินการโดยใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง โดยใช้แหล่งน้ำบาดาลมาใช้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085