หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
บุคลากร
 


 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัด อบต.คุยม่วง
 
กองการศึกษาฯ
 


 
นางนันท์นภัส ทองกร
หัวหน้าสำนักปลัด
รก.กองการศึกษาฯ


นางวรุณวดี โรจน์บุญถึง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวไพจิตร เฟื่องจร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางชุติกาญจน์ บุญสวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปัทมา อิฐเพ็ชร์
ครู


นางสาวพสุธิดา เสือมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพูนทรัพย์ วรรณโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยครู
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085