หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
บุคลากร
 


 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัด อบต.คุยม่วง
 
กองสาธารณสุขฯ
 


 
สิบเอกนรินทร แก้วแจ้ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


สิบเอกนรินทร แก้วแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณะสุข


นางสาวพัทธ์ธีรา แสนสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085