หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
บุคลากร
 


 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัด อบต.คุยม่วง
 
กองช่าง
 


 
นายไพโรจน์ จันทร์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายกฤษกร ทองอิ่ม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


นางวิไล วงศ์อนุ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอาทิตย์ โพธิ์เอี่ยม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายนิภัทร์ ไม้กร่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเอกชัย ทับเคลือบ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายเอนก เขียวบ้านยาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085