หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
บุคลากร
 


 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัด อบต.คุยม่วง
 
สำนักปลัด
 


 
นางนันท์นภัส ทองกร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวทิพากร จันสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายปฏิภาณ จันทร์ใจดี
นิติกรชำนาญการ


นายวีระวัฒน์ แสงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวิจิตรา ภู่เชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวณัฐวรรณ มะปราง
นักทรัพยากรบุคคล


นายยุทธนา เอี่ยมแจง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085