หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
บุคลากร
 


 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัด อบต.คุยม่วง
 
สำนักปลัด
 


 
นางนันท์นภัส ทองกร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวทิพากร จันสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายปฏิภาณ จันทร์ใจดี
นิติกรชำนาญการ


นายวีระวัฒน์ แสงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวิจิตรา ภู่เชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวณัฐวรรณ มะปราง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวการะเกด โตอุ่นเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085