หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ขออนุญาตสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค


ขออนุญาตสนับสนุนบริการดับเพลิง


ขออนุญาตสนับสนุนน้ำเพื่อใช้พรมถนน,ล้างถนน


ปฏิบัติงานด้านระบบการทางการแพทย์ฉุกเฉิน


ขออนุญาตช่วยจัดจราจร


การป้องกันอุทกภัยและวาตภัย


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ภาษีป้าย

 
  (1)     2   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085