หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ขออนุญาตสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค


ขออนุญาตสนับสนุนบริการดับเพลิง


ขออนุญาตสนับสนุนน้ำเพื่อใช้พรมถนน,ล้างถนน


ปฏิบัติงานด้านระบบการทางการแพทย์ฉุกเฉิน


ขออนุญาตช่วยจัดจราจร


การป้องกันอุทกภัยและวาตภัย


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ภาษีป้าย

 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085