หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
การคมนาคม
 
สภาพปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง มีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 ที่ตัดผ่านพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง จากบ้านคุยม่วง หมู่ที่ 1, บ้านคุยม่วงมีสุข หมู่ที่ 12, บ้านคุยขวาง หมู่ที่ 2, บ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ 11, บ้านเกาะกลางนา หมู่ที่ 3, บ้านดง หมู่ที่ 4, บ้านนางพญา หมู่ที่ 10, และบ้านเรียงกระดก หมู่ที่ 7 สำหรับถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง เป็นถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ตามลำดับ
 
แหล่งน้ำ
         

บึงบ้านดง (บึงสาธารณะ) เนื้อที่ 115.0 ไร่

คลองอีโอน ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร

คลองขาคิม ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร

คลองอ้ายเหม็น ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

คลองตลุกช้าง ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร

คลองหนองขานาง ระยะทาง 11.0 กิโลเมตร

คลองห้าท่อ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

คลองอ้ายโรจน์ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085