หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)