หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
[ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก.อบต.พิษณุโลกเกี่ยวกับงานการบริหารบุคลากรข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเจตจำนงค์สุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)