หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง (1)(1)
 
 
ตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
 
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานนิติกร
- งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
- งานการเจ้าหน้าที่
 
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
   
   
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
 
กองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
   
   
   
   
 
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
   
   
   
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/สายตรง
นายอนันต์ เทียนดำ
นายก อบต. โทร 087-524-9864
นายวิชัย เผ่าพันธ์ดี
รองนายก อบต. โทร 084-622-3006