หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านดง (เส้นเมรุ) ถึงบ้านนายเจิม มีสอน หมู่ที่ ๔ บ้านดง   20 พ.ค. 2564 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยงแอสฟัลติกคอนกรีต สายคันคลองทุ่งเรียงถึงถนน คสล.สายบ้านนายดอน เขียวเรือง หมู่ 8 บ้านทึ่งสาวน้อย  20 พ.ค. 2564 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายบุญลือ คุ้มสมบัติถึงบ้านนายธนวัฒน์ บุญจุ้ย หมู่ 1 บ้านคุยม่วง  20 พ.ค. 2564 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองเอะอะถึงสายบ้านนางไหม ใจเย็นถึงบ้านนายนา ลอสวัสดิ์ หมู่ 6 บ้านหนองขานาง  17 พ.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เดิมสายหนองปรือ หมู่ 5 บ้านโปร่งกระโดน  14 พ.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 สายบ้านนางสาววาสนา มีสอน ถึงบ้านนางปราซิว อ้นคำ หมู่ที่ 10 บ้านานงพญา  26 เม.ย. 2564 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญชู เพ็ชรใจดำ ถึงบ้านนายลา มาไว หมู่ที่ ๗ บ้านเรียงกระดก   26 เม.ย. 2564 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางงานติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล ม.1-6  20 เม.ย. 2564 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 งวดที่ 1  16 เม.ย. 2564 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผบแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนา กิตติวัฒนศักดิ์ ม.9  9 มี.ค. 2564 16
  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085