หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561  15 ก.ค. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 273
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2561  15 ก.ค. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  15 ก.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจชุมชน  11 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   สนับสนุนกลุ่มนวดแผนไทย  11 ก.ค. 2562 28
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085