หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 221
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การออกในอนุญาตประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561  15 ก.ค. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2561  15 ก.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  15 ก.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561  15 ก.ค. 2562 73
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085