หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง   17 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง   16 ต.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   7 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี   13 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนกำหนดการออกให้บริการชำระภาษี นอกสถานที่   17 ก.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง   17 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561   15 ก.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การออกในอนุญาตประจำปี 2561   15 ก.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561   15 ก.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561   15 ก.ค. 2562 22
  (1)     2      3   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085