หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง   4 พ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การออกใบอนุญาต ประจำปี 2563   1 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   1 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2563   1 พ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมการจัดระเบียบชุมชนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่เยาวชนตำบลคุยม่วง   30 ต.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง   17 ต.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง   16 ต.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   7 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี   13 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนกำหนดการออกให้บริการชำระภาษี นอกสถานที่   17 ก.ค. 2562 39
  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085