หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 

 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรืหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 12.07 น. โดย คุณ กฤษณา พุฒตาล

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085