หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง จึงประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 15.41 น. โดย คุณ วีระวัฒน์ แสงน้อย

ผู้เข้าชม 780 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085