หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ถ.คสล.ม.6 กรณีเงินอุดหนุนฯ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ภาระกิจถ่ายโอน
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พล.ถ.22-001 สาย พล. 2052 บ้านหนองขานาง กว้าง 9 เมตร ยาว 330 เมตร ไหล่ทางว้างข้างละ 0.5 เมตร

งบประมาณ 1,469,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 13.04 น. โดย คุณ กฤษณา พุฒตาล

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085