หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
สมาชิกสภา
 


 
นายเกษม เชื้อเพชร
ประธานสภา
 


 
นายลิขิต ทับเคลือบ
รองประธานสภา


 
นายอิทธิพล วงศ์จำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภา
 


นายนนทกร เลี้ยวเรียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางส้มผิว พุฒตาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายบัญชา ยอมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายอนันต์ เทียนดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายสุวิทวัส มั่นสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายประสาน สมจุ้ย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085