หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
สมาชิกสภา
 


 
นายเกษม เชื้อเพชร
ประธานสภา
 


 
นายลิขิต ทับเคลือบ
รองประธานสภา


 
นายอิทธิพล วงศ์จำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภา
 


นายเจษฎา ไหมละออง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสมคิด มุ่งกุศล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายธนโชค อิ่มศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายภาคภูมิ ทับเคลือบ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นางวิเชียร บัวเเย้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายเจริญ เเช่เรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085