หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
สมาชิกสภา
 


 
นายเกษม เชื้อเพชร
ประธานสภา
 


 
นายลิขิต ทับเคลือบ
รองประธานสภา


 
นายภาคภูมิ ทับเคลือบ
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายอิทธิพล วงศ์จำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเจษฎา ไหมละออง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสมคิด มุ่งกุศล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายธนโชค อิ่มศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางวิเชียร บัวเเย้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายเจริญ เเช่เรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085