หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคุยม่วง บริเวณที่ทำการ อบต.คุยม่วง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) -เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ อบต.คุยม่วง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและสารเคมีพ่นยุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.22-012 ซอยพัฒนา 1 สายบ้านคุยม่วง หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลชุมแสงสงคราม บ้านคุยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลคุยม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.22-013 สายบ้านนางพญา บ้านนางพญา หมู่ที่ 10 ตำบลคุยม่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระ