หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) สายถนน คสล.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายหนองกระพี้ หมู่ที่ 10 บ้านนางพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายทองดี สระทองเติมถึงบ้านนางสมคิด มารูปหมอก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการรถบรรทุกลากรถแบ็คโฮล์ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับ ศพด.อบต.คุยม่วง ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) -หมึกปริ้นเตอร์ Brother J2330 จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085