หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากฟาร์มไก่นางสุนีย์ เขียวเรือง ถึงนานางสนอง เพชรพิพัฒน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางพญา ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) -หมึกปริ้นเตอร์ XEROX CM๓๐๕df จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานตากข้าว คสล.บริเวณลานตากข้าว คสล. หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกลางนา ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U-DRAIN จากถนนลาดยางสาย ๑๒๙๓ ถึงบ้านนางอุไร แยกผิวผ่อง หมู่ที่ ๒ บ้านคุยขวาง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) -เครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERAจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากประปา หมู่ที่ 11 ถึงนานางพุฒซ้อน ศักดิ์ประเสริฐ และโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้านนายสมาน โตอุ่นเพชรถึงบ้านนายวันชัย การใจดี หมู่ที่ 11 บ้านยิ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดวังไทร ถึงบึงบ้านดง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสาวน้อย ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ สพด.อบต.คุยม่วง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085