หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(แบบไวนิล) กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม งานวันเด็กประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมที่เต็นท์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันตอบปัญหา และการแข่งขันกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของโรงเรียนบนเวทีกลาง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลาง น้ำดื่ม และน้ำแข็ง สำหรับเจ้าหน้าที่ กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.คุยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาสำหรับตกแต่งรถร่วมขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และแต่งเต็นท์ขายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085