หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า-ออก องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) -หมึกเลเซอร์ OKI C๓๓๒/MC๓๖๓ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]อาหารเสริมนมสำหรับ รร.ในสังกัดของ อบต.คุยม่วง จำนวน 5 โรงเรียน [ 14 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำตำบลคุยม่วง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แบบไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085