หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายเลือกตั้ง พร้อมขาตั้ง ขององค์การบริาหรส่วนตำบลคุยม่วง สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาโครงการขุดลอกรางระบาย หมู่ที่ 4 ความยาวรางระบายน้ำ ทั้งหมด 2,235 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาโครงการขุดลอกรางระบาย หมู่ที่ 4 ความยาวรางระบายน้ำ ทั้งหมด 2,235 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองสุชน ถึงเขตตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 6 บ้านหนองขานาง ตำบลคุยม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองสุชน ถึงเขตตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 6 บ้านหนองขานาง ตำบลคุยม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองสุชน ถึงเขตตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 6 บ้านหนองขานาง ตำบลคุยม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพญา รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 22-013 หมู่ที่ 10 บ้านนางพญา ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งตาข่ายบริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านคุยม่วง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาโครงการขุดลอกรางระบาย หมู่ที่ 4 ความยาวรางระบายน้ำ ทั้งหมด 2,235 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085