หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ผู้บริหาร
 


 
นายเสน่ห์ เกิดปั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 


 
นางสาวธนพร เกิดปั้น
รองนายก อบต.


 
นายวิชัย เผ่าพันธ์ดี
รองนายก อบต.
 


 
นางขวัญจิต ชื่นบางเบ้า
เลขานุการนายก อบต.
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085