หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
ผู้บริหาร
 


 
นายเสน่ห์ เกิดปั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 


 
นางสาวธนพร เกิดปั้น
รองนายก อบต.


 
นายวิชัย เผ่าพันธ์ดี
รองนายก อบต.
 


 
นางขวัญจิต ชื่นบางเบ้า
เลขานุการนายก อบต.
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085