องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก